Xem thời vận - Dự đoán thời vận tốt xấu, vận hạn theo từng năm


Chọn ngày sinh (Dương lịch)
Ngày :    Tháng :    Năm :    Năm muốn xem :    

Là một phương pháp cổ xưa, nghiên cứu các con số "bí ẩn" về mỗi con người. Dựa trên cơ sở công trình C2 - A2 - B2 của Pitago một nhà Toán học-Triết học Hy Lạp nổi tiếng thế kỷ thứ 6 trước CN. Môn khoa học huyền bí này được vun đắp và truyền bá cho đến tận ngày nay gọi là Thần số học.