Xem ngày nhập trạch, về nhà mới


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Quý Dậu [癸酉] - năm Giáp Ngọ [甲午]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhất 
61/8/20146/7/2014Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [更戌]Chi tiết
CN3/8/20148/7/2014Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
68/8/201413/7/2014Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
CN10/8/201415/7/2014Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
413/8/201418/7/2014Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
514/8/201419/7/2014Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
319/8/201424/7/2014Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
521/8/201426/7/2014Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Chi tiết
622/8/201427/7/2014Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
723/8/201428/7/2014Xử Thử []Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
225/8/20141/8/2014Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
427/8/20143/8/2014Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Chi tiết


Ngày này rất tốt cho ngày nhập trạch, về nhà mới hay di chuyển nhà (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)