Xem ngày nhập trạch, về nhà mới


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Ất Dậu [乙酉] - năm Ất Mùi [乙未]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhất 
62/10/201520/8/2015Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
CN4/10/201522/8/2015Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
47/10/201525/8/2015Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
58/10/201526/8/2015Hàn Lộ []Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
313/10/20151/9/2015Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
515/10/20153/9/2015Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Chi tiết
616/10/20154/9/2015Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
717/10/20155/9/2015Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
219/10/20157/9/2015Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
421/10/20159/9/2015Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Chi tiết
428/10/201516/9/2015Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Chi tiết
529/10/201517/9/2015Mậu Dần [戊寅]Giáp Thân [甲申]Chi tiết


Ngày này rất tốt cho ngày nhập trạch, về nhà mới hay di chuyển nhà (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)