Xem ngày nhập trạch, về nhà mới


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Mậu Thìn [戊辰] - năm Giáp Ngọ [甲午]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhất 
31/4/20142/3/2014Nhâm Dần [壬寅]Mậu Thân [戊申]Chi tiết
42/4/20143/3/2014Quý Mão [癸卯]Kỷ Dậu [己酉]Chi tiết
53/4/20144/3/2014Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [更戌]Chi tiết
75/4/20146/3/2014Thanh Minh []Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
510/4/201411/3/2014Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
712/4/201413/3/2014Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
315/4/201416/3/2014Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
416/4/201417/3/2014Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
221/4/201422/3/2014Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
423/4/201424/3/2014Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Chi tiết
524/4/201425/3/2014Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
625/4/201426/3/2014Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
CN27/4/201428/3/2014Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
329/4/20141/4/2014Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Chi tiết


Ngày này rất tốt cho ngày nhập trạch, về nhà mới hay di chuyển nhà (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)