Xem ngày nhập trạch, về nhà mới


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Giáp Tuất [甲戌] - năm Giáp Ngọ [甲午]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhất 
52/10/20149/9/2014Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
37/10/201414/9/2014Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
59/10/201416/9/2014Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
CN12/10/201419/9/2014Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
213/10/201420/9/2014Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
718/10/201425/9/2014Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
220/10/201427/9/2014Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Chi tiết
321/10/201428/9/2014Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
422/10/201429/9/2014Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
624/10/20141/9/2014Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
CN26/10/20143/9/2014Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Chi tiết


Ngày này rất tốt cho ngày nhập trạch, về nhà mới hay di chuyển nhà (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)