Xem ngày nhập trạch, về nhà mới


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Giáp Ngọ [甲午]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhất 
21/12/201410/10/2014Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
76/12/201415/10/2014Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
28/12/201417/10/2014Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
511/12/201420/10/2014Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
612/12/201421/10/2014Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
417/12/201426/10/2014Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
619/12/201428/10/2014Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Chi tiết
720/12/201429/10/2014Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
CN21/12/201430/10/2014Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
323/12/20142/11/2014Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
525/12/20144/11/2014Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Chi tiết


Ngày này rất tốt cho ngày nhập trạch, về nhà mới hay di chuyển nhà (chú ý tìm hiểu tuổi nam và nữ xem tương sinh tương khắc)