Ngày Đại minh Cát nhật


Chọn (dương lịch): Chọn :

Âm lịch: tháng Giáp Thân [甲申] - năm Ất Mùi [乙未]

Ngày thứDương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
71/8/201517/6/2015Kỷ Dậu [己酉]Ất Mão [乙卯]Chi tiết
CN2/8/201518/6/2015Canh Tuất [庚戌]Bính Thìn [丙辰]Chi tiết
23/8/201519/6/2015Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
45/8/201521/6/2015Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
67/8/201523/6/2015Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Chi tiết
78/8/201524/6/2015Lập Thu []Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
311/8/201527/6/2015Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Chi tiết
412/8/201528/6/2015Canh Thân [庚申]Bính Dần [丙寅]Chi tiết
513/8/201529/6/2015Tân Dậu [辛酉]Đinh Mão [丁卯]Chi tiết
CN23/8/201510/7/2015Xử Thử []Đinh Sửu [丁丑]Chi tiết
224/8/201511/7/2015Nhâm Thân [壬申]Mậu Dần [戊寅]Chi tiết

Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt


Nãi thiên địa chi khai thông
Thái Dương sở chiếu chi thời
Bách sự dụng chi đại cát
Dịch nghĩa
Trời đất khai thông
Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó
Trăm việc dụng đều tốt