Giới thiệu Tử vi

Tử vi đông phương tháng 04/2014

Từ ngày 1/4/2014 đến ngày 30/4/2013

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến MẬU THÌN – Tiết Thanh Minh (thuộc Ba ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2014 (tức ngày 6 tháng 3 ÂL)

Ngày vào khí Cốc Vũ : 20/4/2014 (tức ngày 21 tháng 3 ÂL)

Hành : MỘC (Đại Lâm Mộc – Cây trong rừng) – Sao : HƯ

 

Tháng HAI âm lịch (kiến ĐINH MÃO) chỉ ứng từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 4/4/2014 dương lịch. Qua ngày 5/4/2014 DL đã đi vào tiết THANH MINH (ngày 6 tháng 3 AL, lúc 04g54 phút), tức chính thức đi vào tháng BA âm lịch thuộc kiến MẬU THÌN, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng BA AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành là ĐẠI LÂM MỘC tức ...

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 03/2014

Từ ngày 1/3/2014 đến ngày 31/3/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến ĐINH MÃO – Tiết Kinh Trập (thuộc Hai ÂL, đủ)

Ngày vào tiết  Kinh Trập : 6/3/2014 (tức ngày 6 tháng 2 ÂL)

Ngày vào khí Xuân Phân : 21/3/2014 (tức ngày 21 tháng 2 ÂL)

Hành : HỎA (Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò) – Sao : NỮ

Tháng GIÊNG âm lịch (kiến BÍNH DẦN) chỉ ứng từ ngày 1/3/2014 đến hết ngày 5/3/2014 dương lịch. Qua ngày 6/3/2014 DL đã đi vào tiết KINH TRẬP (ngày 6 tháng 2 AL, lúc 00g07phút), tức chính thức đi vào tháng HAI âm lịch thuộc kiến ĐINH MÃO, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng HAI AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành vẫn là LƯ TRUNG HỎA tức “lửa ...

Chi tiết
 
Tử vi tây phương tháng 2/2014

1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Tháng này Bảo Bình sẽ cầm chắc trong một nguồn thông tin quan trọng mà bạn có thể sử dụng tùy thích. Hãy nắm lấy cơ hội này nhé. Sử dụng năng lượng một cách thỏa đáng sẽ giúp bạn đạt được thành công trong chuyên môn, tiến thêm một bước trên nấc thang sự nghiệp của mình, và cải thiện các mối quan hệ.

Trong mười ngày cuối của tháng, các bạn Bảo Bình phải đối mặt với chút rắc rối về sự phát triển chuyên môn nên sẽ là thời điểm để tham gia các khóa học bổ túc. Các hoạt động bắt đầu trong tháng sau sẽ thành công nếu bạn kịp thời và mạnh dạn đưa ra các quyết định.

Đối với chuyện tiền bạc, tháng 2 này tình hình tài chính còn eo hẹp sau những ngày ...

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 2/2014

Từ ngày 1/2/2014 đến ngày 28/2/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến BÍNH DẦN – Tiết Lập Xuân (thuộc Giêng ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2014 (tức ngày 5 tháng 1 ÂL)

Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2014 (tức ngày 20 tháng 1 ÂL)

Hành : HỎA (Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò) – Sao : NGƯU

Tháng CHẠP âm lịch (kiến ẤT SỬU) chỉ ứng từ ngày 1/2/2014 đến hết ngày 3/2/2014 dương lịch. Qua ngày 4/2/2014 DL đã đi vào tiết LẬP XUÂN (ngày 5 tháng 1 AL, lúc 05g21phút),Tr coi boi 4 tức chính thức đi vào tháng GIÊNG âm lịch thuộc kiến BÍNH DẦN, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng GIÊNG AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào ...

Chi tiết
 
Tử vi tây phương tháng 1/2014

THÁNG 1/2014 

1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2)

Tháng Một đầu năm mới, Bảo Bình nên bắt đầu tận hưởng sự cân bằng về thể xác cho thật thoải mái. Bạn phải làm những điều bạn thấy cần thiết ngay lúc này. Đừng trì hoãn những điều đó bởi tháng này là thời điểm thích hợp cho bất cứ sự thay đổi hay cải thiện nào đó mà bạn đã dự tính.

Chi tiết

 
 • Tử vi đông phương tháng 1/2014
 • Tử vi Tây phương tháng 12/2013
 • Tử vi đông phương tháng 12/2013
 • Tử vi đông phương tháng 11/2013
 • Tử vi Tây phương tháng 10/2013
 • Tử vi đông phương tháng 10/2013
 • Tử vi Tây phương tháng 9/2013
 • Tử vi đông phương tháng 9/2013
 • Tử vi đông phương tháng 8/2013
 • Tử vi đông phương tháng 7/2013
 • Tử vi đông phương tháng 6/2013
 • Tử vi đông phương tháng 5/2013
 • Tử vi đông phương tháng 4/2013
 • Xe tuổi bạn năm Quý Tỵ (Phần 2)
 • Xe tuổi bạn năm Quý Tỵ (Phần 1)