Giới thiệu Tử vi

Tử vi đông phương tháng 8/2014

Từ ngày 1/8/2014 đến ngày 31/8/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến NHÂM THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc Bảy ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Thu : 7/8/2014 (tức ngày 12 tháng 7 ÂL)

Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2014 (tức ngày 28 tháng 7 ÂL)

Hành : KIM (Kiếm Phong KIM – Vàng trong kiếm) – Sao : KHUÊ

Lưu ý rằng từ ngày 1/8 đến hết ngày 6/8/2014 dương lịch vẫn còn nằm trong tháng SÁU (TÂN MÙI) âm lịch. Vì từ ngày 7/8/2014 DL mới đi vào tiết LẬP THU (ngày 12 tháng 7 AL, lúc 23g02 phút), tức mới chính thức đi vào tháng BẢY âm lịch thuộc kiến NHÂM THÂN, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng BẢY AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Tính Ngũ hành ...

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 07/2014

Từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/7/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến TÂN MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc Sáu ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2014 (tức ngày 11 tháng 6 ÂL)

Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2014 (tức ngày 27 tháng 6 ÂL)

Hành : THỔ (Lộ Bàng Thổ – Đất đường lộ) – Sao : BÍCH

DL & AL Wordpr T7-14

Lưu ý rằng từ ngày 1/7 đến hết ngày 6/7/2014 dương lịch vẫn còn nằm trong tháng NĂM (CANH NGỌ) âm lịch. Vì từ ngày 7/7/2014 DL mới đi vào tiết TIỂU THỬ (ngày 11 tháng 6 AL, lúc 12g57phút), tức mới chính thức đi vào tháng SÁU âm lịch thuộc kiến TÂN MÙI, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng ...

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 6/2014

Từ ngày 1/6/2014 đến ngày 30/6/2013

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến CANH NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc Năm ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Mang Chủng : 6/6/2014 (tức ngày 9 tháng 5 ÂL)

Ngày vào khí Hạ Chí : 21/6/2014 (tức ngày 24 tháng 5 ÂL)

Hành : THỔ (Lộ Bàng Thổ – Đất đường lộ) – Sao : THẤT

Tháng NĂM âm lịch (kiến CANH NGỌ) chỉ ứng từ ngày 1/6/2014 đến hết ngày 5/6/2014 dương lịch. Qua ngày 6/6/2014 DL đã đi vào tiết MANG CHỦNG (ngày 9 tháng 5 AL, lúc 02g32phút), tức chính thức đi vào tháng NĂM âm lịch thuộc kiến CANH NGỌ, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng NĂM AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Tr Tien tri 3

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 5/2014

Từ ngày 1/5/2014 đến ngày 31/5/2013

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến KỶ TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc Tư ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Hạ : 5/5/2014 (tức ngày 7 tháng 4 ÂL)

Ngày vào khí Cốc Vũ: 21/5/2014 (tức ngày 23 tháng 4 ÂL)

Hành : MỘC (Đại Lâm Mộc – Cây trong rừng) – Sao : NGUY

Tháng BA âm lịch (kiến MậU THÌN) chỉ ứng từ ngày 1/5/2014 đến hết ngày 4/5/2014 dương lịch. Qua ngày 5/5/2014 DL đã đi vào tiết LẬP HẠ (ngày 7 tháng 4 AL, lúc 22g16phút),Tr thay boi tức chính thức đi vào tháng TƯ âm lịch thuộc kiến KỶ TỴ, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng TƯ AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. ...

Chi tiết
 
Tử vi đông phương tháng 04/2014

Từ ngày 1/4/2014 đến ngày 30/4/2013

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến MẬU THÌN – Tiết Thanh Minh (thuộc Ba ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2014 (tức ngày 6 tháng 3 ÂL)

Ngày vào khí Cốc Vũ : 20/4/2014 (tức ngày 21 tháng 3 ÂL)

Hành : MỘC (Đại Lâm Mộc – Cây trong rừng) – Sao : HƯ

 

Tháng HAI âm lịch (kiến ĐINH MÃO) chỉ ứng từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 4/4/2014 dương lịch. Qua ngày 5/4/2014 DL đã đi vào tiết THANH MINH (ngày 6 tháng 3 AL, lúc 04g54 phút), tức chính thức đi vào tháng BA âm lịch thuộc kiến MẬU THÌN, về Tiết Khí lúc đó mới vào tháng BA AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành là ĐẠI LÂM MỘC tức ...

Chi tiết
 
 • Tử vi đông phương tháng 03/2014
 • Tử vi tây phương tháng 2/2014
 • Tử vi đông phương tháng 2/2014
 • Tử vi tây phương tháng 1/2014
 • Tử vi đông phương tháng 1/2014
 • Tử vi Tây phương tháng 12/2013
 • Tử vi đông phương tháng 12/2013
 • Tử vi đông phương tháng 11/2013
 • Tử vi Tây phương tháng 10/2013
 • Tử vi đông phương tháng 10/2013
 • Tử vi Tây phương tháng 9/2013
 • Tử vi đông phương tháng 9/2013
 • Tử vi đông phương tháng 8/2013
 • Tử vi đông phương tháng 7/2013
 • Tử vi đông phương tháng 6/2013