Dự đoán giới tính thai nhi - Sinh con theo ý muốn

Phần này nghiên cứu trên theo phương pháp nhà Thanh - Trung Hoa (với tỉ lệ sác xuất cao)
Với tuổi nữ tính khoảng 18->45 tuổi

Tuổi chồng (Âm lịch) :    
Tuổi vợ (Âm lịch) :       Tháng (AL) dự định thụ thai :     Năm :